Hva er forbrukslån?

Hva er egentlig et forbrukslån, og hva betyr lån uten sikkerhet?

Det finnes utallige typer lån, for mange formål, og det er store forskjeller på de ulike lånene. Forbrukslån eller lån uten sikkerhet er altså et type lån som har blitt mer og mer kjent de siste årene. Det er rett og slett et lån hvor formålet er forbruk, det vil si at personen som tar opp lånet i praksis kan bruke det på hva som ønskes. Det kreves dessuten ikke sikkerhet fra långivere for å godkjenne og utbetale et forbrukslån. Fyller du ut et låneskjema og sender inn, blir det foretatt en kredittvurdering og en vurdering av långiver, og ut fra denne informasjonen tar de en avgjørelse om å innvilge lånet. Som ved andre lån hjelper det selvsagt saken, om det foreligger både høy inntekt og en stødig økonomi.

Hvis dette kommer frem i søknaden vil terskelen blir lavere for å kunne tilby et bedre lån, med kortere behandlingstid. Hvis du derimot er på andre enden av skalaen, med lav inntekt og kanskje uten jobb, vil det på papiret kunne se ut som en høyere risiko for at lånet blir misligholdt, dette sikrer långivere seg for med å øke renten.

Tips:

Lån uten sikkerhet – Sammenligningsside

Risikoen avspeiles i renten

Når det først er snakk om renter kan det nevnes at banken i stor grad justeres fra långiver ut fra risiko, derfor er renten på et forbrukslån ofte situasjonsbetinget. I motsetning til for eksempel et boliglån hvor långiver har pant i eiendommen, er det ikke noen måte Hvilken rente banken krever på et lån, vil justere seg fra hvilken risiko långivere anser denne aktuelle lånesøknaden.

Det er alltid en viss risiko for at lånet ikke blir betjent av låntaker, på et vanlig boliglån er det derfor pant i eiendommen, det samme gjelder for eksempel billån på nyere biler. Det vil altså si at hvis lånet ikke blir betjent, vil banken kreve inn sine verdier ved å selge huset. Dette går via tvangssalg og er en lite hyggelig opplevelse. Ved en slik løsning vil altså bankene ha sikret sine penger.

Når det gjelder forbrukslån, eller lån uten sikkerhet, har ikke bankene noen måte å kreve dette inn på utenom inkasso, dermed er det en høyere risiko for banken, og dette gjenspeiler seg da i renten. Det er altså forklaringen på hvorfor et boliglån har lav rente og et lån uten sikkerhet har høy rente.

Hva kan jeg bruke forbrukslånet til?

Et forbrukslån kan altså i praksis brukes til hva enn låntaker ønsker å bruke pengene på, om dette er ferietur, nedbetaling av regninger eller oppussing står altså låntaker fritt til å gjøre dette. Det finnes utallige forskjellige lån, og det finnes eksempel på lån uten sikkerhet som ikke kan brukes til forbruk.

Hvis det er snakk om et refinansieringslån, er dette noe som kan brukes for å flytte mindre gjeld av lån og kreditt, og da krever långiver at disse pengene brukes til dette formålet. Ofte blir ikke disse pengene betalt inn på låntakers konto, men faktisk blir dette betalt rett inn på avtalt institusjon hvor gjelden foreligger.

Hva er ytterste konsekvens hvis jeg ikke betaler forbrukslånet?

Her gjelder egentlig setningen: langt svar ja, kort svar nei med et ”men”. Som nevnt tidligere kan banken ikke legge ut boligen for tvangssalg, der men kan altså ikke huset ditt bli tatt av långiver hvis du ikke betjener lånet. Men, når lånet da blir misligholdt, vil saken bli sendt til inkasso, og hvis inkassoselskapet heller ikke ser noe til pengene vil det bli tatt rettslige skritt i saken.

På et forbrukslån vil du signere et gjeldsbrev, derfor vil saken bli sendt til Namsmannen, deretter vil det bli tatt en utleggsforretning i dine verdier, deretter vil det i de fleste tilfeller bli endt i trekk i lønn. Der er altså helt til beløpet er betalt ned. I noen spesielle tilfeller kan altså Namsmannen kreve inn verdier i form av bilen eller i verste scenario boligen. Det må nevnes at det ofte da vil være andre långivere som har pant i disse objektene, dermed blir dette absolutte siste utvei for långiver. Men i praksis er dette utfallet veldig usannsynlig.

Hva er forbrukslån?